Hur Fungerar Online Spelautomater?

Förbättringar av teknik har påverkat alla aspekter av mänsklig existens och spel är inte ett undantag. Vi har sett land kasinon nästan helt fasas ut av online kasinon, som föredras för deras bekvämlighet. En aspekt av de traditionella kasinon, spelautomaten, har nästan blivit utrustad med de nya online-slotsarna. Online-slots är relativt snabbare och använder datoriserade metoder för att bestämma snurrresultat medan de traditionella spelautomaterna använder sig av fjädrar och spänningen i dem för att styra hjulen.

Slumpmässig talgenerator

Online-slots bygger i huvudsak på Random Number Generator (RNG) för att bestämma de vinnande spinnen. RNG är alltid på jobbet, så länge spåret själv är påslagen. Det sägs att Random Number Generators kan generera upp till 500 slumptal per sekund. Dessa nummer går från 0 till flera miljoner och ingen av dem har en fördel gentemot de andra, såvida inte systemet är riktigt riggt. Under normala omständigheter driver RNG sig självständigt, utan någon extern påverkan alls.

Vissa land kasinon har faktiskt gjort bort med de fysiska spelautomaterna och antog de moderna som använder RNG. Sammantaget fungerar de mer eller mindre på samma sätt. I grund och botten lägger du först din insats och slår sedan på RNG genom att trycka på “Spin” -knappen. RNG genererar sedan slumpmässiga nummer och skickar dem vidare till spelautomaten. Maskinen kan sedan bestämma exakta siffror som ska visas på rullarna efter att ha passerat slumpmässiga siffror genom ett datorprogram som gör valet.

Observera att allt om processen är rent slumpmässigt, trots att superhastig beräkning av vinnande värden kan leda till att du tror på något annat. Maskinerna tillåter inte förprogrammering och alla slumptal som genereras har samma chanser att vinna som de gör för att förlora. Så om du spelar för jackpotten har varje satsning du har lika stor chans att göra dig till en vinnare eller en förlorare.

För att ytterligare förstå hur exakt hela processen fungerar, nedan är ett exempel som beskriver hur en spelautomat bestämmer de vinnande hjulens position och det faktiska resultatet. Naturligtvis är det inte alltid fallet men det ger åtminstone en allmän ide.

Här antar vi att den aktuella spelautomaten är en 5-hjulsport. I detta fall måste RNG få 5 nummer, en för varje hjuls. När du får spelautomaten att gå genom att trycka på “Spin”, vänder den sig till RNG som ger en rad slumpmässiga nummer. Maskinen (slumpmässigt) väljer de 5 närmaste siffrorna och förbinder dem till sitt minne. Var och en av numren, beroende på positionen i arrangemanget, bestämmer sedan utfallet av motsvarande spole. Således bestämmer det första numret utfallet av Reel 1; det andra numret gör detsamma för Reel 2 och så vidare.

Reel-positionerna uppnås genom att dividera slumpmässiga siffror med en viss figur. Standardsiffrorna för denna beräkning är 16, 32, 64 och 128. Observera att alla är multiplar av 2 och om du vet något om datorer är du säkert medveten om att de flesta datorer beräknar saker i kraft av 2. För att ytterligare illustrera den här punkten använder vi ett exempel. Om man antar att RNG ger oss 3 486 421 som slumptal och datorn bestämmer sig för att dela upp den med 128, kommer resten vara 81. Om systemet ska använda 128 som standard divisionsvärde kommer det att finnas vissa inställda positioner på vilka spolen kommer att stoppa för varje värde mellan 0 och 127. Det beror på att efter att ha delat slumpmässigt med 128, kommer återstoden att vara mellan 0 och 127. Maskinen kommer därför att veta vilken position som ska stoppa rullen beroende på antalet ankomna.

Det är viktigt att notera att de lediga positionerna på rullarna är mindre än de siffror som maskinen får välja mellan. Som ett resultat kan var och en av positionerna ha flera nummer tilldelade den. Detta gör att maskinerna fungerar smidigt och gör att operatörerna får större kontroll över maskinens arbete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *